Етикети

,


бразилия

  • В Бразилия има ден на оргазма.
  • Националното знаме на Бразилия има правоъгълна форма с отношение ширина към дължина 7:10 и представлява зелено поле с жълт ромб в центъра. В средата на ромба е изобразен тъмно син кръг с 27 бели звезди, пресечен от бяла лента. Върху бялата лента със зелени главни букви е изписан девизът Ordem e Progresso („Ред и прогрес“).
  • Зеленият и жълтият цвят са националните цветове на Бразилия. Зеленият цвят символизира горите на Амазония, а жълтият — златните запаси на страната, тъй като през XVI—XIX век в Бразилия се намират най-големите мини за добив на злато.
Advertisements